Miskos Helva

GOFRET

Vanilya Kremalı Gofret
Vanilya Kremalı Gofret
Çilek Kremalı Gofret
Çilek Kremalı Gofret
Kakao Kremalı Gofret
Kakao Kremalı Gofret
Muz Kremalı Gofret
Muz Kremalı Gofret
Vanilya Kremalı Gofret (4x200g)
Vanilya Kremalı Gofret (4x200g)
Çilek Kremalı Gofret (4x200g)
Çilek Kremalı Gofret (4x200g)
 Kakao Kremalı Gofret (4x200g)
Kakao Kremalı Gofret (4x200g)
Muz Kremalı Gofret (4x200g)
Muz Kremalı Gofret (4x200g)
Dökme Gofret 2.5 kg Koli
Dökme Gofret 2.5 kg Koli